Category

RAAK

Blog 4

By | RAAK | No Comments

Mijn stage bij Raak creative

Ik heb veel geleed tijdens mijn stage bij Raak creative. Ook heb ik mijn persoonlijke leerdoelen behaald voor deze periode, mijn Engels is verbeterd vergeleken met toe ik hier net kwam en mijn ontwerpen zijn ook verbeterd in de tijd dat ik hier stage liep. Ik heb geleerd hoe ik een goede presentatie in elkaar zet en daar een verhaal omheen te vertellen, ik heb een nieuwe manier van het opbouwen van een presentatie geleerd, opbouwen naar het hoogtepunt. Dit houd in, meer vertellen over de klant en laten zien dat je je heb verdiept in het product en de concurrentie voordat je het eindproduct laat zien. Een ander doel die geduurde de stage ter spraken kwam was meer vragen. De interactie met mijn collega’s, nieuwe mensen in het algemeen, vind ik spannend en vooral feedback vragen maar dat is tijdens het maken van de presentatie beter geworden.

Om alles in het Engels te moeten doen was ook nieuw voor mij, ik had verwacht dat het moeilijk was om bij te benen mijn collega’s maar het blijkt dat ik beter ben dan ik dacht. Het is niet zo moeilijk een gesprek te voeren met iemand anders, je moet het gewoon doen. Nu ik hier allen heen ben gekomen en hier voetbal waar iedereen natuurlijk Engels is word ik gedwongen een gesprek te voeren in het Engels. Dit haalt me uit mijn comfort zone, maar dat is goed voor me. Ik weet niet of alle taken die bij dit werk hoort bij mij past. Ik vind het ontwerpen leuk en het presenteren vind ik ook prima te doen. Het onderzoek gedeelte dat in tegen is niet mijn favoriet.

zoals ik eerder al zei, ik heb al mijn werkprocessen gehaald. Ik heb er hard voor gewerkt en alle feedback gezien als iets om aan te werken en dat heeft gemaakt dat ik hier veel heb geleerd. De feedback van mijn collega’s was dat ik mijn werk moest kunnen onderbouwen om mijn ontwerpen te verkopen. Ik neem alle feedback en de dingen die ik hier heb geleerd mee naar mijn volgende projecten op school en daar naast. Ik heb het super naar mijn zin gehad bij Raak creative en heb een hoop geleerd.

Blog 4 (E)

By | RAAK | No Comments

My internship at Raak creative

I learned a lot while my internship at Raak Creative. I achieved the goals I had for this period, my English is way better than before and my design are getting better too. I learned how to build a presentation and sell your product to the client. I’m also better with talking to my colleagues and asking for feedback. I learned a different way to build my presentation and tell a story before I show the end result, this was very helpful. And everything in English was new too, I thought it was much harder but I’m better than I thought in the first place. I find out I’m better in English then I thought. It’s not that hard to make a conversation with someone else. Now I’m here on my own and play soccer with an Australian team, which forces me to have a chat with other people. It takes me out of my comfort zone and that is good for me. I don’t know if every single thing about this job suits me. I like the design part and the presentations but the research part is not my favourite thing about it.

As I said earlier, all my work processes are achieved. I worked hard for it and saw every feedback as a thing to work on and that makes me learn more. The feedback from my colleagues were that I have to explain more why I did the things I did to sell my work. I will take every feedback with me to my upcoming projects at school and after that. I had a great time at Raak creative and learned a lot.

AKI-TO (E)

By | RAAK | No Comments

Presentation for AKI-TO

I had my third presentation in the last week of my internship so that Brent could make comparison with the others and judge me for my final review. I had three presentations during my internship at Raak Creative and it went better every time.

This presentation was about AKI-TO. I had to make a new brand for a hotel in Helsinki, Finland that is managed by two young architects. After I read the brief, I read it one more time with Brent and wrote the important things down, things that I could use in my presentation.

Precess

The process for this presentation was way more organised than the other two. I first wrote the important things from the brief down. I started with a moodboard about what the hotel looks like so I could start with my design based on the hotel. Doing this helped me with designing the logo and stationery. I did more research about the style I had to use and the country surroundings to make my design work.

I used every feedback from the other two presentations to make this one the best of all three and my colleagues were impressed about the slides. You can find my presentation below.

My presentation

AKI-TO

By | RAAK | No Comments

Presentatie voor AKI-TO

In mijn laatste week heb ik nog een presentatie gegeven om vergelijking materiaal te hebben voor mijn eindbeoordeling. Nu heb ik in totaal 3 presentaties gegeven en er was elke keer een duidelijke vooruitgang te zoen, zo ook nu.

Deze presentatie ging over AKI-TO. De opdracht was een nieuwe brand ontwerpen voor een hotel in Helsinki, Finland dat beheerd word door 2 jonge architecten. Na dat ik de brief had doorgelezen ben ik er met Brent nog een keer overheen gegaan en hebben we de belangrijke punten er uit gehaald en zo de punten benoemd die terug moeten komen in de presentatie.

Proces

Het proces van deze presentatie ging duidelijk georganiseerder dan de andere 2. Ik begon met opschrijven wat de hoofd punten waren uit de brief, en heb gekeken wat hier bij hoort. Ik heb een noodboard gemaakt van hoe het hotel er uit zo zien, ik kreeg namelijk geen plaatje van het hotel. Dit heeft mij geholpen met het designer van het logo en alle stationery. Tijdens het proces heb ik meer onderzoek gedaan naar de omgeving en de style waarin ik ging werken.

De feedback van de andere 2 presentaties heb ik optimaal doorgevoerd in mijn laatste presentatie en mijn collega’s waren onder de indruk van de presentatie die ik had gemaakt. Hieronder zie je een link daar de presentatie die ik heb gemaakt.

Presentatie

Examinerend Stageonderdeel

By | RAAK | No Comments

Ondernemend gedrag

Inleiding

In de loop van de stageperiodes heb ik veel geleerd over het bedrijfsleven in deze branch. Tijdens mijn tweede stage kreeg ik de examen opdracht van school opgestuurd. Ook kreeg ik de link naar de 360 graden feedback, dit is een test die ik moest maken voor zelfreflectie en door drie personen laten invullen voor feedback.

De vragen die in de opdracht gesteld werden en de feedback die ik uit de 360 graden feedback heb ontvangen heb ik verwerkt in een verslag. Dit verslag moest gepresenteerd worden aan mijn praktijkbegeleider en stagebegeleider. Dit gesprek is opgenomen en kan je hieronder bekijken. Ook heb ik het verslag dat ik heb gemaakt bijgevoegd als link. Als er delen van de tekst nog onduidelijk zijn dan staan die in voorgaande blogs.

Presentation for Smith & Johnson (E)

By | RAAK | No Comments

Proces

I worked for 3 weeks in total on this project, I got an email from Peter with the brief. He sent this email to all the colleagues so everybody knew what I was working on. After I read the brief I could start with my research about the bank. It was about a private bank from London and they wanted to focus on appealing to  a younger audience. The research part had so much of my attention that it took a bit longer than I thought. I sent my presentation a few times to Brent for some feedback, he gave me advice were I could work with.

One of the feedback parts was that I could expand my story more, I could use more slides for one subject. At the slide with the overview of the brief could I expand my story on more than one slide, for example to name and show the points listed by the customer separately. Brent also gave me the feedback that I could design my presentation in a different way, instead of a blank background I can use a photo that fits with the subject I’m talking about. I also get the note that I could expand my story more, my presentation went well but if I spread every subject it can make my presentation longer and more detailed.

My presentation went well to be honest. I didn’t write down what I was going to say like the first time so it wasn’t as smooth, but because of the clean story in my presentation I know what I needed to say. My colleagues rated me and they were satisfied with the result, but there are always things that I can work on. They said that my second presentation was better then my first and that I showed the feedback from last time. After my presentation Brent and I started to fill in the mid-term review. He knows what he is talking about and he wants to teach me more about designing so he gave a lot explanation, which is what I like. I have the upcoming weeks for a new project to compare for the final review.

Mid-term reviewFinal presentation

Presentatie Smith & Johnson

By | RAAK | No Comments

Proces

Ik ben in totaal 3 weken bezig geweest met dit project, ik kreeg de brief via de mail van Peter. Deze mail werd naar alle medewerkers gestuurd zodat iedereen op de hoogte is dat er weer een presentatie aan komt. Toen ik de brief had gelezen ging ik meteen onderzoek doen naar wat voor bedrijf het is. Het is een private bank die wat jonger publiek wilt aanspreken dan dat ze deden. Het onderzoek gedeelte sprak me niet aan dus dat duurde best lang. Ik heb mijn presentatie een aantal keer voor feedback naar Brent gestuurd, hij gaf me duidelijk advies waar ik aan kon werken.

De feedback die ik op mijn gestuurde versies kreeg was dat ik mijn verhaal meer kon uitbreiden, ik mocht meer dia’s gebruiken voor één onderwerp. Bij de uitleg van de brief kon ik mijn verhaal over meer dia’s verspreiden, bijvoorbeeld de opgenoemde punten door de klant elk apart te benoemen en te laten zien. Ook kreeg ik terug gekoppeld dat ik mijn presentatie anders kon opmaken namelijk in plaats van een witte achtergrond een afbeelding die bij het onderwerp past. Ik kreeg ook de opmerking dat ik mijn verhaal wat meer mocht uitbreiden, mijn presentatie liep goed alleen kon ik het wel wat meer verspreiden zoals alle onderwerpen apart vernoemen zodat de presentatie wat langer duurt.

Mijn presentatie zelf ging best goed. Ik had niet net als mijn eerste presentatie op een briefje geschreven dus het ging wat minder soepel maar omdat mijn presentatie uitgebreid was kon ik er wat makkelijker wat over vertellen. Mijn collega’s die mij gingen beoordelen waren tevreden en ze vonden het ook beter gaan dan mijn eerste presentatie. Ik kreeg natuurlijk nog wel wat puntjes om aan te werken, daarvoor ben ik hier tenslotte. Na de presentatie ben ik met Brent gaan zitten om mijn tussentijdse beoordeling in te vullen. Hij weet waar hij het over heeft en wil mij graag meer leren dus heeft hij het formulier met toelichting ingevuld zodat ik daarmee aan de slag kan. Ik krijg komende week nog een kleine opdracht om te presenteren om te kunnen vergelijken en de eindbeoordeling in te vullen.

tussentijdse beoordelingFinal presentatie

Blog 3 (E)

By | RAAK | No Comments

Smith And Johnson

The past view days I have been working on a second internship assignment. This time I had to make a logo for a private bank called Smith and Johnson. My colleagues gave me the last time a lot feedback where I can work on, and I took there advise. One of the feedback was that I could talk mor about the brief the client gave me. As I said I had to design a logo for a bank, I had to make five options for a logo with a customised ampersand and the logo have to work on a coloured background. You see below some slides of my presentation.

Final Presentation

Essay about Raak

The past weeks I have been working on a essay for school. In the first place I didn’t know what I needed to do, but after I read carefully what I had to do wasn’t it as hard as I thought. I made a logo for myself to to design my assay so everybody will know it’s mine. I thought about it a long time, I didn’t know what my style is and how I can put my name in a logo, it took years. While im doing my internships I learned more about myself and I know better who I am and what I like. I also made a letterhead so I can make my essay on it.

BBEA (E)

By | RAAK | No Comments

Website voor Bendigo Business Excellence Awards

The past 2 weeks I have been working on the BBEA (Bendigo Business Excellence Awards) website. I did the text changes, resized photos and added them to the page they suppose to. The most work was with the “Awards”page, there are a lot of photos on this page so it took some time. The reason why it takes that long is because needed to change the photos a couple times. In the first place the client wanted only the logo of the sponsor and after that they wanted to have a stock image with the logo on it. I didn’t have the images I had to use so I needed to find those first in the files from last year. The images with the logos were not perfect yet so I did some changes until it was. This took me 5 or 6 times. You see some photos below of the website.

The next thing I did were the nomination forms for every category. There are 16 categories, that means there are 16 different nomination forms. It took me a while because I needed to copy and paste all the questions. The forms are not online yet, the website should be online on Monday.

BBEA Website

Henry's Honey

I also worked on an internship assignment that Raak gave me. They give a brief like this to every intern they have. I had to make a logo and a label for a honey brand called ‘Henry’s Honey’, it had to be natural and minimalistic. I did this assignment while I was working on the BBEA website. I just started to work and write some things down that I needed to remember for my presentation. Below are some photos of my process.

I went to the supermarket and bought a jar I can use for my presentation. I designed a label with the logo on it, the only thing I still need to do is make and do the presentation. The date of the presentation is on Wednesday the 8th of May, I feel like this is going to be alright. You can see the result below.

Meeting + content loading (E)

By | RAAK | No Comments

Join a meeting

In on elf the first weeks I had the opportunity to join a meeting for a new website nearby Geelong. This is a company that buys a piece of land, divides it into smaller pieces, and sells those pieces to build houses. This was a meeting to give Raak the feeling of the surroundings so they know how the website needs to look like. The photo’s below show you a little how the meeting goes.

Content loading BIIF website

I worked the past week on the new website for BIIF (Bendigo Invention + Innovation Festival). I get this task because they thought it wasn’t a big one, but it was a really big task. I send the first changes to the client for some feedback, and the client was quick with responding. After the feedback there were still changes to get done but the feedback kept coming. Happily I had some experience with WordPress so there was not a problem to do this changes for the client. I couldn’t do the backend  but the guy at the office wanted to help me. Below you see some photo’s from my notebook so you have a idea hou much work it exualy was.

As you see there were a lot things I needed to do for this website. I honestly learned a lot to help with this website. I learned to work for and withe the client, work with structure, and consult with my colleagues. Because I did so much about this website the boy’s gave me a nickname, it was BIIF manager, this was a little joke between the colleagues and me, it is fun inhere I an tell.

Klick here to see the website.